4 Grunner til å bli bli en Miljøfyrtårnbedrift:

Økt konkurransekraft

Kunder er i større grad en tidligere opptatt av miljø. Stadig strengere krav til miljø i innkjøp og anbudsprosesser.

Merkevaren styrkes

Miljøfyrtårn er et anerkjent kvalitetsstempel og viser at virksomheten har gode miljørutiner.

Reduserte kostnader

Miljø og økonomi går i mange sammenhenger hånd i hånd. Redusert energiforbruk, lavere transportutgifter og synkende utgifter til avfallshåndtering er noen eksempler.

Engasjerte medarbeidere

Miljøfyrtårns kriterier omhandler også bedriftens indre miljø.

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Det er en konkret og relevant sertifisering med mål om å heve virksomhetenes miljøprestasjoner. En viktig motivasjonsfaktor for mange virksomheter er konkurransefordelen ordningen gir i salgs- og anbudsprosesser.

Fyll ut skjemaet for tilbud

– eller hvis du har spørsmål og ønsker mer info.